Make your own free website on Tripod.com


Eliška Vavříková

Eliška Vavříková - představitelka Claire, studentka V.ročníku činoherního herectví DAMU

" Nenávidím služky. Hnusí se mi. Nejsou to lidé, ale odporný hmyz. Lidská žumpa, jejíž smrduté výpary vnikají do našich pokojů, chodeb a útrob. A my je polykáme plnými ústy, třebaže nám rozleptávají vnitřnosti. Je mi z vás na zvracení.

Služky. Potřebujeme je jako čističe stok, popeláře a fízly. I přesto, že jsou nechutní. Ty vaše ustrašené a provinilé držky, ty vaše opuchlé klouby, ty vaše ubohé postavy dobré leda k tomu, abychom je postrojily starými hadry. Vy jste ventil naší zloby, naše hanba, naše dno.... "


Claire: " Pochop, že já, ano, jedině já, z tebe dělám služku. Křikem a gesty. "

Solange: " Poslouchám vás. "

Claire: " Mně, jenom mně můžeš děkovat za to, že vůbec existuješ. A ty se mi vysmíváš. Claire! Stačilo by tak málo a neexistovala bys! Ale já jsem dobrá a krásná. Nebojím se tě. A mé zoufalství v lásce mě zkrášluje dvojnásob. "

Eliška Vavříková
zpět na hlavní stranu

photo mh © 2000